Tải Game

Link download Google Drive English Version

Link tải bản update mới nhất (Tải sau khi download bản cài đặt bên dưới và xem clip hướng dẫn)

Hướng dẫn update để vào game (Guide update to join game)

Link tải game Google Drive

Link tải game Fshare

Link tải game Upfile

Sữa lỗi Side-by-side Error!

Net Framework 3.5

Hỗ trợ nhanh

Fanpage

Nhóm Facebook (Vào đây để cập nhật thông tin mới nhất) Facebook Group